První kroky: Co dělat bezprostředně po autonehodě?

Když se stanete účastníkem nehody, vždy je zcela zásadní zůstat na místě, neodjet a zachovat klid. Pokud se nehoda stala bez přítomnosti druhého účastníka (škrábli jste někomu auto na parkovišti), v tom případě ale zavolejte policii, která má možnost poškozeného kontaktovat. Pokud se stanete při jízdě svědkem nehody, měli byste také zastavit – můžete tím nejen pomoci účastníkům a policii v [v dalším řízení, ale také zachránit život.

 1. Zastavte a zatáhněte ruční brzdu. Vždy, i při banálním ťuknutí na parkovišti, nebo v případě, že se ocitnete v roli svědka autonehody nebo projíždíte kolem auta, které nabouralo „samo“ např. do svodidel nebo zdi – řidič by mohl být zraněný.
 1. Zapněte výstražná světla a vypněte motor. Světla upozorní ostatní řidiče, než provedete další opatření. Vypnutý motor vozidel všech účastníků nehody zabrání případnému požáru.
 1. Oblékněte reflexní vestu. Pak se teprve začněte pohybovat kolem vozidla, např. pomoci bezpečně vystoupit vašim pasažérům a odvést je do bezpečí za krajnici.  
 1. Zkontrolujte stav účastníků nehody. Pokud jsou při vědomí, všech se zeptejte, zda je nic nebolí, mohou se hýbat a cítí se takzvaně „OK“. Účastníci mohou být v šoku – pokuste se zajistit jim klid a pocit bezpečí.
 1. Zavolejte záchrannou službu ihned v případě jakýchkoli pochybností o zdravotním stavu účastníků nehody – i preventivně, a i v případě, že „to asi nebude nic vážného“ a zdravotníky „nechcete otravovat“.
 1. Poskytněte první pomoc, pokud je třeba. Vždy ale až po zavolání záchranné služby a popsání situace dispečerovi. Poproste o pomoc i další účastníky nebo svědky.
 1. Umístěte výstražný trojúhelník – ke krajní čáře vozovky, ve vzdálenosti zhruba 50 m za místem nehody (v praxi to znamená cca 75 kroků).

Kam dál: Kdy volat policii při nehodě a co (ne)podepisovat

Policii nemusíte volat při každé dopravní nehodě. Ušetříte si tím čas a možná i nervy – na druhou stranu přivolání policie může vyřešit neshody a nejasnosti, které někdy mohou vzniknout až zpětně. Především u větších škod hrozí, že po dohodě odjedete v klidu domů a pak vám zavolá právník poškozeného, který si všechno rozmyslel, nebo mu někdo dobře poradil… Policii je pak zcela nutné po nehodě volat vždy v těchto případech:

 • Vždy, když si nejste jisti, nebo se nejste schopni s ostatnímu účastníky vzájemně dohodnout. Nebo také když jsou účastníci v šoku nebo v takovém rozpoložení, že takzvaně „nevědí, co mají dělat“.
 • Když je účastníkem nehody třetí osoba, soukromý nebo veřejný majetek (zaparkované vozidlo, dopravní značení, plot soukromého domu a podobně).
 • Nelze s jistotou určit, kdo nehodu zavinil. (Vyhnete se tak možným následným potížím.)
 • Při nehodě je někdo zraněn nebo usmrcen nebo je podezření na zranění.
 • Výše škody na jednom vozidle přesahuje 100 tisíc Kč. Odhadnout to mnohdy není snadné, ale nemusíte se bát, že se špatný odhad odrazí na pojistném plnění – pokud bude ve výsledku škoda vyšší, pojišťovna způsobené škody uhradí v plné výši.
 • Při nehodě dojde k úniku provozních kapalin, především paliva.
 • Nejste po nehodě schopni zajistit průjezdnost komunikace (např. i tehdy, když se nedomluvíte na nafocení situace a odstavení vozidel ke krajnici).
 • Pokud není možnost identifikovat účastníka nehody – nemá u sebe řidičský nebo občanský průkaz – nebo pokud škodu způsobil neznámý pachatel (nebo např. vandal).
Tip: Policejní protokol nemusíte hned podepisovat – pokud s jeho zněním nesouhlasíte, uveďte do něj vlastní vyjádření o nehodě. Při nehodě v zahraničí podepisujte jen text, kterému plně rozumíte.


Řešení nehody bez policie. Jak postupovat?

V případě lehkých dopravních nehod, kde lze zcela vyloučit jakoukoli újmu na zdraví, a kde nedošlo k žádné z výše zmíněných situací, je pro všechny účastníky nejpohodlnější variantou vyřešit vše domluvou. U malých nehod je často hned jasné, kdo je viníkem. Nesnažte se jasnou vinu na nikoho hodit, a pokud nejste schopni jasně určit viníka, zavolejte raději policii.  

Také se nebojte hned po domluvě s druhým účastníkem zavolat na infolinku pojišťovny – je tu od toho, aby vám pomohla takové situace řešit. Pokud si nevíte rady (nebo víte, ale chcete mít jistotu), operátor pojišťovny vám poradí, jak přesně postupovat. Základem je vše dopodrobna sepsat, nafotit a vyměnit si kontakty a následně pojistnou událost nahlásit pojišťovně viníka nehody.

Tip: Nechte si do záznamu o dopravní nehodě od viníka napsat a podepsat uznání viny.


Vždy s sebou v autě vozte formulář Záznam o dopravní nehodě. Dostali jste ho na pobočce pojišťovny při sjednání nehody, nebo o něj můžete na jakékoli pobočce požádat. Také si ho můžete stáhnout z internetu – pak ale nebude propisovací a budete vyplňovat vše dvakrát. Čas vám ušetří, když budete mít ve formuláři předem vyplněné údaje o sobě a svém vozidle pro případ nehody.

Když nemáte Záznam o dopravní nehodě u sebe, možná ho bude mít druhý účastník nebo můžete požádat svědka. Na logu pojišťovny nezáleží – jde hlavně o přesnost údajů. Pokud formulář nenajdete, sepište maximum informací o nehodě a účastnících na kus papíru (ve dvou kopiích) a podepište oběma stranami. (Formulář si můžete najít na internetu a údaje shromáždit podle něj.)

Tip: „Mininehody“, jako je odřený lak nebo lehce promáčklý blatník lze řešit i bez pojišťovny – třeba pokud si škodu chcete opravit sami, nechat ji být, nebo máte představu, kolik oprava bude stát, můžete se vzájemně dohodnout na kompenzaci (ať už to bude „mávnutí rukou“ nebo určitá finanční částka). Pokud na toto řešení přistoupí oba řidiči a auta jsou jejich majetkem, není to problém. Pamatujte ale, že veškerá další zodpovědnost je na každém z vás a pojišťovna vám pak už nepomůže.


Sepsáno. Co po autonehodě dál?  

Pokud je vozidlo nepojízdné, je třeba ho odtáhnout – většina větších a autorizovaných servisů má smlouvu s většinou pojišťoven. Zavolejte na asistenční službu své pojišťovny (číslo najdete na „zelené kartě“). Zavolat můžete i na linku 1224 (tzv. Linka pomoci řidičům, společné číslo Kanceláře pojistitelů), jejíž operátor vám poradí nebo vás přepojí na vaši pojišťovnu.  

Vozidlo bude odtaženo do nejbližšího servisu (případně přímo do vašeho domovského servisu – to záleží na typu připojištění asistence). Pokud nemáte pojištění asistence, požádejte o zpoplatněný odtah skrze linku 1224. Pokud máte novější vůz, doporučujeme odtah do smluvního servisu pojišťovny, která bude škodu plnit, ideálně do autorizovaného servisu pro vaši značku vozu.
 

Tip: Pozor na lovce nehod! Velmi často se stane, že se na místě vaší nehody zázračně rychle objeví lidé, kteří vám slíbí vše vyřídit za vás. Většinou to i udělají – pro vás to ale bude znamenat nejisté jednání a také peníze navíc, které pojišťovna nebude chtít proplatit. (Může jít i o celou cenu opravy.) Nikdy proto nepodepisujte nic od nikoho, koho jste k nehodě sami nepřivolali.


Teď už zbývá jen nahlásit škodu. Pokud jste viníkem vy, nahlaste pojistnou událost pojišťovně, u které máte sjednané povinné ručení. V opačném případě vyčkejte, až vás kontaktuje pojišťovna viníka. Mělo by to být do tří dnů. Pokud se tak nestane, pohlídejte si, zda viník škodu opravdu nahlásil, případně zavolejte přímo do jeho pojišťovny. V případě pochybností kontaktujte svého pojišťovacího agenta pro radu. V případě využití smluvního servisu už za vás opravu a její úhradu vyřeší pojišťovna.


Řešení nehody se sdíleným skútrem BeRider

Pokud jste se stali účastníky dopravní nehody se zapůjčeným skútrem, postupujte úplně stejně, jako je popsáno výše:

 1. Zaparkujte skútr mimo vozovku, postavte na stojánek.
 2. Oblékněte reflexní vestu, kterou najdete v kufru každého skútru. Pak se teprve začněte pohybovat kolem vozidla, např. pomoci bezpečně vystoupit vašim pasažérům a odvést je do bezpečí za krajnici.  
 3. Zkontrolujte stav účastníků nehody. Pokud jsou při vědomí, všech se zeptejte, zda je nic nebolí, mohou se hýbat a cítí se takzvaně „OK“. Účastníci mohou být v šoku – pokuste se zajistit jim klid a pocit bezpečí.
 4. Zavolejte záchrannou službu ihned v případě jakýchkoli pochybností o zdravotním stavu účastníků nehody – i preventivně, a i v případě, že „to asi nebude nic vážného“ a zdravotníky „nechcete otravovat“.
 5. První pomoc, pokud je třeba. Vždy ale až po zavolání záchranné služby a popsání situace dispečerovi. Poproste o pomoc i další účastníky nebo svědky.
 6. V každém kufru najdete i motolékárničku se základními prostředky předlékařské pomoci.

Jednoduše - ověřte si, zda není nikdo zraněn, případně přivolejte pomoc a zajistěte místo nehody.

V kufru skútru najdete dokument s přesnými instrukcemi a Záznam o nehodě. Ať už budete viníkem nebo jen účastníkem nehody na BeRideru, hned jak to bude možné, zavolejte na naši linku +420 720 627 505 – se vším vám poradíme.  

Povinná výbava každého kufru BeRideru je motolékarnička.


Když se stane nehoda s BeRiderem mimo operační hodiny zákaznické podpory

Pokud nehodu budete řešit domluvou pouze „přes pojišťovnu“, je třeba zaslat do 24 hodin od nehody na e-mail info@be-rider.com následující dokumenty: Vyplněný záznam o dopravní nehodě s uvedením viníka, kopii svého řidičského oprávnění a název servisního centra, které skútr opraví. To je vždy BeRider Services, s. r. o. Pokud je k nehodě přivolána policie, pak zašlete vyplněný protokol Policie České republiky, kopii řidičského průkazu a název servisního centra. V obou případech je nutné prokázat, že kdo byl viníkem nehody přímo poskytovateli.

Dopravní nehody, způsobené uživateli BeRideru jsou kryté pojišťovnou provozovatele se spoluúčastí 5 % výše škody (minimálně 5 000 Kč). Pokud jste tedy nehodu zavinili, nemusíte se bát placení žádné velké částky. Něco jiného jsou pak případy škody, způsobené úmyslným nebo nedbalým jednáním, které porušují naše Všeobecné obchodní podmínky. V případě takového chování jednáte pouze na svou osobní odpovědnost a takto vzniklé škody pojišťovna může odmítnout proplatit.  

Tip: Úplné znění řešení nehod a odpovědnosti při užívání sdíleného skútru BeRider najdete v našich všeobecných obchodních podmínkách


Pamatujte vždy na to, abyste řídili obezřetně, soustředěně a s ohledem na pravidla. Půjčený skútr nikdy nepůjčujte třetím osobám, nepoužívejte ho k účelům, ke kterým není určen a zacházejte s ním s respektem ke stroji i uživatelům po vás – je totiž tak trochu nás všech. A když se něco stane, nebojte se zavolat – nenecháme vás v tom a vždycky vám pomůžeme.

Sdílejte tento článek: