Začátkem sezóny jsme avizovali navýšení počtu skútrů v Praze a spuštění provozu v Brně. Musíme se ale aktivně přizpůsobit novým okolnostem. Kvůli opatřením proti epidemii koronaviru se nemůže BeRider rozvíjet tak snadno, jak bylo původně plánováno. Už teď víme, že BeRider se v budoucnu bude vracet k původnímu plánu - ale pro tuto chvíli rozšíření služby do Brna odkládáme. V Praze pokračujeme v nezměněném rozsahu.

Proč měníme zónu?

  • Aby skútry byly k dispozici tam, kde jezdíte nejčastěji.
  • Abychom skútry zvládli rychleji dobíjet a vy nemuseli mít strach, že dojde šťáva.
  • Aby skútry stály poblíž záchytných bodů - třeba autobusových zastávek, nádraží a podobně. Prostě tam, kde se hodí.

Nová zóna bude platná od poledne 8. 5. Doporučujeme si novou mapu před jízdou prohlédnout, abyste věděli, kde přesně skútr můžete zaparkovat.


Chápeme, že pokud jste byli zvyklí někam jezdit a nově toto místo nebude dostupné, tak nás nepochválíte. Proto jsme zavedli novou cenu pro “pauzu”, kdy si skútr můžete zaparkovat i mimo zónu, vyřídit, co potřebujete a pak se ke svému skútru vrátit. Cenu pauzy snižujeme na 20% ceny jízdy.

Běžná cena: 2,50 Kč → 1 Kč / min

Zvýhodněná cena s balíčkem: 1,65 Kč → 0,66 Kč / min

Příklad: Pokud si chcete zajet na nákup mimo zónu a máte koupený balíček, vyjde vás jedna hodina pauzy na necelých 40 Kč.

 

Na co se nejvíc ptáte:

1) Můžu jezdit i mimo BeRider zónu?

Jasně! Ale skútr musíš pak vždy zaparkovat zpátky do zóny.

2) Co když někam zaparkuju skútr a pak se zóna změní? Dostanu pokutu?

Pokud v době tvého parkování byla mapa ještě postaru, nemusíš nic řešit.

3) Můžu si skútr mimo zónu pauznout?

Jasně! Ale ukončit jízdu můžeš opravdu jen uvnitř zóny.

Why do we change BeRider zone?

At the beginning of the season, we announced an increase in the number of scooters in Prague and the launch of our operations in Brno. We must, however, adapt to the new circumstances. Due to measures against the coronavirus epidemic, BeRider cannot develop as easily as originally planned. However, we are sure that BeRider will return to the original plan in the future. At the moment, we are postponing the expansion of the service to Brno and we are continuing unchanged in Prague.

In order for the scooters to serve as many users as possible, they must move around the city center. That is why we are reducing the size of the BeRider zone (where you can end a ride). You can always find the exact layout of ​​the zone in the BeRider application. The new zone will be active from Friday 8th of May, at noon.

We understand that if you were used to going somewhere and this place will now be out of our zone, you won't be too happy with us. That's why we are introducing new pricing for the ride "pause" feature. You can park your scooter outside the zone, do what you need and then end your ride back in the BeRider zone. One minute of a pause will now cost only 20 % of the price per minute of a ride.

Pay-as-you-go pause price: 2.50 CZK → 1 CZK
Discounted pause price (with minutes pack): 1.65 CZK → 0.66 CZK

Example:
If you want to go shopping outside the zone and you have purchased a minutes package, you will only pay 40 CZK for1 hour of parking.

The new pricing will come into effect on Friday noon (May 8th 2020).

 

FAQ

1) Is it allowed to ride outside of the BerRider zone?

Yes! But you have to park your scooter back to the zone.

2) What if I parked and zone had changed?

In case you parked in the former zone, everything is alright.

3) Can I pause my scooter outside of the zone?

Yes, you have to finish your ride in the zone.

Sdílejte tento článek: