Ze sauny, z kina nebo z práce teď můžete jet na skútru

Jak to funguje na Čerňáku?

Na střeše Centra Černý Most jsou k dispozici parkovací stání vyhrazená pouze pro BeRidery. Jde o pět míst ve žluté zóně na střešním parkovišti, které je pro výjezdy i vjezdy otevřeno denně od 7:00 do 0:30. Míříte-li sem po svých, tedy pěšky, nejbližší cesta je východ od kina CineStar. Při vjezdu odkudkoliv, miřte na střechu a hledejte zónu N2. Parkoviště zde nejsou zpoplatněna, proto se po příjezdu nemusíte starat o nic víc než zaparkování skútru na rezervovaných místech. 

Centrum Černý Most bylo první ze tří nových zón


V čem se liší Westfield Chodov a Metropole Zličín? 

Tato centra mají parking zpoplatněný. Proto se hodí vědět, že BeRideru se to za dodržení určitých pravidel netýká. V praxi  to znamená, že při výjezdu i vjezdu u závory zazvoníte na ostrahu a ohlásíte heslo BeRider. Tato kouzelná ‘formule’ vám zvedá závoru. 

Kam tedy máte jet v obchodním centru Westfield Chodov? I tady je zóna pro BeRidery na střeše. Otevírá se v 6:30 a přijíždět sem můžete do 23:00. Pro odjezdy je otevřeno do 24:00. Nejjednodušší cesta sem vede z dálnice D1 ve směru na Brno. Orientačním bodem je saunovací centrum Saunia. Při průchodu centrem, se řiďte směrovkami na restaurační zónu Grand Kitchen. Naproti východu z ní skútry obvykle stojí.

Na Chodově najdete skútry u východu S4

Nově jsou BeRideři vítáni i na parkovišti Metropole Zličín. Skútry a místa k zaparkování hledejte hned naproti hlavnímu vchodu denně od 6:30 do 23:00. Stejně jako jinde i tady jsou vyznačena cedulí s naším logem. A stále platí totéž: při odjezdu i příjezdu nezapomeňte - místo vyzvedávání parkovacího lístku - zazvonit na správu parkoviště a hlásit se jako ‘BeRider’. 

Tato místa jsou jen pro vás

Parkovací zóny v rámci nákupních center jsou vyznačeny v mapě BeRider. A pokud si sem jedete jen něco vyzvednout, můžete využít možnosti jízdu zapauzovat za zlomek ceny. A jestli nechcete být nervózní z toho, aby vám se skútrem někdo neujel, nezapomeňte, že si ho i tady můžete na 10 minut zarezervovat.

Všechna parkovací místa jsou označena touto cedulí


Tip pro levnější jízdu

S novými místy pro skútry jsme rozšířili zóny do strategických lokalit v přímé návaznosti na MHD. Navíc jednotlivá nákupní centra nabízí unikátní promokódy a soutěže. Stačí je sledovat. Noví uživatelé, kteří budou vyrážet z těchto zón, s nimi například první měsíc dostanou místo obvyklých 15 minut hned půlhodinu jízdy zdarma!

ENGLISH VERSION

Meet the new BeRider zones

A more convenient way to go shopping, ride to work or just a closer place to park on the way home. These are the benefits of the three new zones we've launched in recent weeks. Westfield Chodov, Metropole Zličín and Centrum Černý Most - the parking lots of these shopping centres now have spaces reserved just for you. And because they have slightly different rules than other parking lots, we've written this article to let you know how things work (or rather, drive and stand :). And beware! Also here it is valid that with BeRider you don't park in underground garages!

How does it work in Černý Most Centre?

On the roof of the Černý Most Centre there are parking spaces reserved only for BeRiders. These are five spaces in the yellow zone on the rooftop car park, which is open for exits and entrances daily from 7:00 to 0:30. If you're heading here on foot, the closest way is east of the CineStar. When entering from anywhere, aim for the roof and look for zone N2. There is no charge for parking here, so you don't have to worry about anything more than parking your scooter in the reserved spots when you arrive.  

What is the difference between Westfield Chodov and Metropole Zličín?

These centres have chargeable parking. Therefore, it's good to know that BeRider is not affected by this if certain rules are followed. In practice, this means that you ring the security guard and announce the BeRider password when you exit and enter the barrier. This magic 'formula' will raise the barrier for you.  

So where should you go in the Westfield Chodov shopping centre? There's a BeRider zone on the roof here too. It opens at 6:30am and you can drive here until 11pm. For departures, it's open until 24:00. The easiest way to get here is from the D1 motorway in the direction of Brno. The landmark is the Saunia sauna centre. When passing through the centre, follow the signs for the Grand Kitchen restaurant area. Scooters are usually parked opposite the exit.

BeRiders are now also welcome in the Metropole Zličín car park. Look for scooters and parking spaces just opposite the main entrance daily from 6:30 am to 11:00 pm. As elsewhere, they are marked with a sign with our logo. And the same thing still applies: when leaving and arriving, don't forget - instead of picking up your parking ticket - to ring the parking management and report as 'BeRider'.  

These spaces are just for you

The parking zones within the shopping centres are marked on the BeRider map. And if you're just popping in to pick something up, you can use the option to park your ride for a fraction of the price. And if you don't want to be nervous about getting run over by someone with a scooter, don't forget that you can reserve one for 10 minutes here too.

Sdílejte tento článek: