Na začátku května letošního roku jsme zavedli nový způsob určování ceny za jízdu. Cena již není fixní, jak tomu bylo v minulosti, ale mění se podle toho, jaká je po službě poptávka. Co to znamená v praxi? V dopravních špičkách cena mírně stoupá, ale když je poptávka nižší, jako například v době, kdy nám počasí tolik nepřeje, jezdíte ještě levněji než kdy dřív!

Vzhledem ke stále vzrůstajícím cenám energií, které BeRider pohání, bohužel musíme cenové rozpětí ještě rozšířit. Od července se tedy může stát, že před jízdou uvidíte cenu za minuty vyšší, než s jakou jste se setkávali doteď.

Teď k těm dobrým zprávám. Díky nové cenotvorbě se nám podařilo zlepšit dostupnost skútrů až o 30 %, což znamená, že když skútr opravdu potřebujete, šance, že bude připravený za rohem, je mnohem vyšší než dřív. Představujeme i nový balíček a vyšší bonusy za registraci, doporučení a v bonusových zónách.

Nový balíček pro nejčastější jezdce

Nově je v appce k zakoupení nový balíček se zatím největším bonusem. Při zakoupení tohoto balíčku od nás získáte kreditový bonus 51 %: zaplatíte 990 Kč a 510 Kč vám k němu dáme navíc. V praxi to znamená, že i když bude cena za minutu 6 Kč, vy reálně jezdíte za 3,96 Kč/min. Jediné omezení je v jeho expiraci, která je nastavena na 31 dní. Ostatní balíčky mají expiraci 1 rok. Kredit se bude vždy strhávat z balíčku, který vyprší nejdříve. To znamená, že pokud máte starší balíček a koupíte si tento nový s omezenou expirací, kredit se bude nejdříve brát z něj.

Koupit balíček v aplikaci ->

Aktuální cenu za minutu uvidíte vždy v aplikaci před jízdou. Jakmile skútr zarezervujete, cenu už máte zafixovanou.

Nový balíček je hlavně pro ty, kteří s námi jezdí často. Minuta je zdaleka nejlevnější, ale kredit má platnost jen měsíc (31 dní)

 

 

Zvyšujeme odměnu na bonusových zónách

Zvyšujeme i odměnu za parkování v bonusových zónách! 10 Kč na další jízdu získáte za to, že zaparkujete v jedné z těchto lokalit:

📍 na rohu ulic Heřmanova a Dukelských Hrdinů

📍 v Karlíně u Lokálu

📍 na křižovatce Janovského a Šternberkova

📍 u Tančícího domu

📍 v blízkosti Vinohradské tržnice, část ulic Mánesova a Budečská

📍 parkoviště u Hotelu Panorama

Jediné pravidlo je, že vaše jízda do bonusové zóny by měla trvat aspoň 5 minut a 1 km.

Bonusové zóny se mohou časem měnit, ale ty aktuální vždy uvidíte přímo v aplikaci. 👍

Zaparkujte v bonusové zóně a připíšeme vám 10 Kč na další jízdu

100 Kč bonus za pozvání do BeRideru

Odteď a napořád zvyšujeme odměnu za pozvání kamaráda přes váš referenční kód, který najdete po rozkliknutí "Pozvěte své přátele" v aplikaci ve vašem profilu u ikonky dárečku. Jak to funguje? Váš kód stačí poslat komukoliv z vašeho okolí. Za každého nového uživatele, který se zaregistruje přes váš referenční kód a poprvé se projede, získáte 100 Kč kreditu rovnou na váš účet. Pokud máte 5 přátel, kteří ještě na BeRideru nejezdí, a pozvete je do služby, už to udělá 500 Kč na vaše jízdy.

English version:

News for Summer 2022

In May we introduced a new way of determining the price of a ride. The price is no longer fixed but varies according to the demand for the service. What does this mean in practice? The price goes up slightly at peak times, but when demand is lower, such as when the weather isn't so good, you ride even cheaper than before!

Unfortunately, due to the ever-increasing energy prices that power the BeRider, we have to widen the price range even further. So starting in July, you may see a higher price per minute than before.

Now for the good news. Thanks to the new pricing, we've improved scooter availability by up to 30%, meaning that when you really need a scooter, the chances of it being ready around the corner are much higher. We're also introducing a new package and higher bonuses for signing up, referrals and for parking in bonus zones.


New package for the most frequent riders

A new package with the biggest bonus yet is now available for purchase in the app. When you buy this package from us, you get a 51% credit bonus: you pay 990 CZK and we give you 510 CZK on top of it. In practice, this means that even though the price per minute will be 6 CZK, you will actually be riding for 3.96 CZK/min. The only limitation is its expiry date, which is set at 31 days. The other packages have an expiry of 1 year. The credit will be always deducted from the package with the closest expiry date.

You will always see the current price per minute in the app before you ride.
As soon as you book the scooter, the price is already fixed.


We are increasing the reward in bonus zones

We are also increasing the reward for parking in bonus zones! You'll get 10 Kč for your next ride for parking in one of these locations:


📍 at the corner of Heřmanova and Dukelských Hrdinů streets

📍 in Karlín near Lokal

📍 at the intersection of Janovského and Šternberkova

📍 at the Dancing House

📍 near the Vinohrady market, part of Mánesova and Budečská streets

📍 parking lot at Panorama Hotel Prague


The only rule is that your drive to the bonus zone should take at least 5 minutes and 1 km. Bonus zones may change over time, but you will always see the current ones directly in the app. 👍


100 CZK bonus for inviting us to BeRider

We're increasing the reward for inviting a friend via your reference code, which you can find by clicking "Invite your friends" in the app in your profile, next to the gift icon. How does it work? Just send your code to your friends. For every new user who registers through your referral code and takes a ride for the first time, you'll get 100 CZK of credit straight to your account.

Sdílejte tento článek: