Ve zkratce:

 • Chystáme nový ceník, kde si místo minut budete kupovat kredity.
 • Vaše současné volné minuty převedeme na kredity ve stejné hodnotě.
 • Ceník obsahuje i nové ceny pauzy.
 • Doba bezplatné rezervace skútru se zkracuje na 10 minut.

Už 22. listopadu celá služba přejde na novou technologii. Ta bude výrazně spolehlivější a umožní nám nabídnout nové funkce, které si dlouhodobě přejete a které povedou ještě k lepšímu používání BeRideru. Věříme, že nepříjemné výpadky služby, se kterými jsme se v posledních měsících potýkali, budou minulostí. A jaké změny čekají vás, naše jezdce?


Kromě spolehlivější služby a nových funkcí bude pro uživatele největší změnou nový systém cen. Přecházíme na systém kreditů, díky kterým budeme moct dynamicky měnit ceny nebo zřizovat "bonusové zóny". Ke každému balíčku kreditů, který si zakoupíte,pak dostanete bonusový kredit navíc. Cena za minutu jízdy ale bude stejná: 5 Kč za minutu.

Jak to funguje?  

Například u nejlevnějšího balíčku za 90 Kč od nás dostanete bonusový kredit v hodnotě 10 Kč. Celkem si tak koupíte za 90 Kč kredit v hodnotě 100 Kč, který odpovídá 20 minutám jízdy (100 Kč při ceně 5 Kč za minutu = 20 minut). Cena jízdy tak bude odpovídat 4,50 Kč za minutu (90  Kč/20 min = 4,50 Kč za min), tedy stejně jako doteď.  

S větším balíčkem samozřejmě roste bonusový kredit. K balíčku za 800 Kč získáte bonusových 200 kreditů, což odpovídá bonusu 25 %. U nejvyššího balíčku, za 1100 Kč, je bonus dokonce 400 Kč, tedy 36 %. Získáte tak kredit v hodnotě 1500 Kč za cenu jen 1100 Kč.

Standardní cena pay-as-you-go zůstává na 5 Kč za minutu. U balíčku za 90 Kč cena za minutu odpovídá stávajícím 4,50 Kč za minutu. U vyšších balíčků jsme však museli přistoupit k mírnému zdražení. Stávající ceny jsme se snažili udržet co nejdéle, ale i na nás dopadají rostoucí ceny energií a dalších nákladů. U balíčku za 440 Kč odpovídá cena 4,40 Kč za minutu, u balíčku za 800 Kč odpovídá cena 4 Kč za minutu a u nejvyššího balíčku za 1100 Kč vychází minuta jízdy na 3,67 Kč.

Nový Berider ceník platný od 22. 11. 2021

Proč ta změna?

Přejeme si, aby byl BeRider stále lepší službou, kterou budete moct využívat ještě častěji. Zavedení nového technologického řešení přinese i několik vylepšení a funkcí, o které jste si sami řekli.

 1. Bonusové zóny – po zaparkování v těchto zónách dostanete odměnu. Pomůže nám to za vaší pomoci přesouvat skútry tam, kde je po nich vyšší poptávka.
 1. Dynamický ceník – rychle a jednoduše nám umožní upravovat ceny za minutu. Například vám budete moci poskytnout slevy podle vytíženosti služby v průběhu dne.
 1. Platba za delší rezervaci – často se ptáte, jestli můžete mít delší rezervaci, a to i za předpokladu, že bude placená. Odpověď je ano, teď to bude možné a část rezervace bude zdarma a další bude zpoplatněná.
 1. Duální profil – je funkce, která uživatelům umožní přepínat mezi soukromým a pracovním účtem. To významně usnadní život těm, kteří používají BeRider pro pracovní cesty.

Na všechny tyto novinky se budete moct těšit od nové sezóny v roce 2022.  

Máte k novinkám nějaký dotaz? Podívejte se na nejčastější dotazy níže. Nebo nám napište na info@be-rider.com

Nejčastější otázky aka FAQ

Proč už nevidím v mém profilu minuty, ale Kč?

S novým ceníkem už si nebudete kupovat volné minuty, ale místo toho si budete předplácet kredit v korunách. Ten se bude skládat z placené části a z bonusové části, kterou od nás dostanete zdarma. Čím větší balíček si koupíte, tím větší bude bonusová část – od 11 % až do 36 %!

Co se stane s mým balíčkem, co jsem koupil?

Váš balíček vám v profilu zůstane, jen vaše minuty převedeme na kredity a to v kurzu 1 minuta = 5 Kč. Pokud vám zbývá například 25 minut, vynásobíme je pěti. To znamená, že místo 25 minut vám profil ukáže 125 Kč.

Expirace kreditu je 1 rok od nákupu nebo od převedení volných minut na kredity. Pokud tedy máte nějaké volné minuty, po převedení na kredity bude jejich platnost do 22. listopadu 2022. Datum expirace vždy uvidíte v aplikaci.

Co 15 minut zdarma za pozvání kamaráda?

Jistě znáte systém odměn za pozvaného přítele. Pokud pozvánku přijme a poprvé se projede, získáváte bonus na své jízdy. I promo kódů se týká změna, takže místo 15 minut získáte za každého pozvaného kamaráda jejich ekvivalent, tedy 75 Kč.

Kolik teď bude stát 1 minuta jízdy?

Jedna minuta jízdy stojí 5 Kč jako doposud, ale záleží, jak výhodný balíček si koupíte. Ke každému vám přidáme bonus. Čím větší balíček si pořídíte, tím dostanete větší bonus a tím i slevu na jízdy. Pro představu: u balíčků vychází nově cena minuty na 4,50 Kč, 4,40 Kč, 4 Kč a 3,67 Kč.


Budou nějaké změny s pauzami a parkováním?

Pauza od teď stoji 2 Kč za minutu pro všechny. Pokud opět jezdíte za balíčky, odpovídá cena pauzy zhruba 1,90 Kč, 1,76 Kč, 1,60 Kč a 1,47 kč za minutu podle zvoleného balíčku.

Bude nějaká změna u rezervací?

Nově je rezervace zkrácena na 10 minut. Skútr si však můžete zarezervovat dvakrát po sobě. K této změně jsme přistoupili proto, že docházelo ke zneužívání délky pauzy a skútr pak nebyl déle dostupný pro ostatní. Do budoucna chystáme možnost delších rezervací, které však budou spojeny s malým rezervačním poplatkem.

Mají nové balíčky expiraci?

Ve svém profilu pro rozkliknutí na konkrétní balíček uvidíte datum zakoupení a datum expirace. Vždy to bude 1 rok od zakoupení. Pokud už máte zakoupené volné minuty, dojde k jejich převedení na kredity dne 22. listopadu 2021 a jejich platnost bude do 22. listopadu 2022.

Kompletní nové Všeobecné obchodní podmínky, které začnou platit od 22. listopadu 2021, najdete zde spolu s ceníkem:  

Všeobecné obchodní podmínky (PDF)

Zajímá nás, co si o změnách myslíte. Dejte nám prosím zpětnou vazbu v krátkém průzkumu. Jako odměnu pro vás máme 10 minut na váš BeRider účet. Průzkum je platný do 15. 11. 2021.

---- ENGLISH VERSION ----

In short:

 • We are preparing a new price list where you will buy credits instead of minutes
 • We'll convert your current free minutes to credits of an equal value.
 • The price list also includes new pause prices.
 • Free booking time will now be 10 minutes.

You were able to ride a BeRider for the first time at the end of summer of 2019. Since then, we have been constantly working to improve our technological solutions and implement the changes that you have asked for. Now we want to make a big leap forward that we want to prepare you for.

As early as November 22, the entire service will move to a new platform, which will be more reliable and will allow us to offer new features. We believe that the unpleasant service outages we have faced in recent months will be a thing of the past. The biggest change for users will be the new pricing scheme. Newly, you will not buy free minutes with the packages, but credit in CZK. With it you will receive an additional bonus credit from us. With bigger prepaid package comes bigger bonus and therefor cheaper ride. The price of a ride minute will be fixed: at 5 CZK per minute, the same as it is now. But with the prepaid packages you’ll be able to ride cheaper.

How does it work?

For example, with the cheapest package for 90 CZK, you will receive a bonus credit of 10 CZK from us. In total, you will have a credit worth 100 CZK, which will enable you to ride 20 minutes (100 CZK at a price of CZK 5 per minute = 20 minutes), but only pay 90 CZK. Therefor the price of the ride will correspond to CZK 4.5 per minute (CZK 90/25 min = CZK 4.5 per min), which is the same price as now.

With a bigger prepaid package, of course, the bonus credit grows. You will receive a bonus of 200 credits for the package for 800 CZK, which corresponds to a 25% bonus. For the highest package, for 1,100 CZK, the bonus is 400 CZK, meaning 36% bonus. That means you will get a credit worth CZK 1,500 for the price of only CZK 1,100.

The standard pay-as-you-go price remains at CZK 5 per minute. For a package for CZK 90, the price per minute corresponds to the existing CZK 4.5 per minute. However, for higher packages, we had to make a slight increase in prices. We have tried to keep the current prices for as long as possible, but we are also affected by rising energy prices and other costs. For a package for CZK 440, the price corresponds to 4.40 CZK per minute, for a package for 800 CZK, the price corresponds to 4 CZK per minute, and for the most favourable package for 1,100 CZK, the price is an equivalent of 3.67 CZK.

New BeRider pricing

Why the change?

After the introduction of these changes, we will be able to bring several improvements and new features that you have asked for. These are:

1. Bonus zones - after parking in these zones you will receive a reward. It will help us to provide our users with scooters where there is a higher demand for them

2. Dynamic price list - allows us to quickly and easily adjust prices per minute, for example to provide discounts according to how busy the service is during the day

3. Payment for a longer reservation - you often ask if it is possible to have a longer reservation, even if it would be paid. The answer is yes, soon it will be possible and part of the reservation will be free and the rest will be charged

4. Dual profile - this function will allow users to switch between personal and work accounts. This will make life much easier for those who use BeRider for business trips

You will be able to look forward to all these news from the new season.

Do you have a question about the news? See the FAQ below. Or email us at info@be-rider.com  

FAQ

Why do I no longer see minutes in my profile, but CZK?

With the new price list, you will no longer buy free minutes, but instead you will prepay your credit in CZK. It will consist of a paid part and a bonus part, which you will receive from us. The bigger the package you buy, the bigger the bonus part - from 11% up to 36%!

What happens to the free minutes I bought before?

Your minutes will remain in your profile, we will only convert them into credits of the equal value (at the rate of 1 minute = 5 CZK). For example, if you have 25 minutes left, we will multiply them by five. This means that instead of 25 minutes, the profile will show you 125 CZK. Credit expiration is 1 year, so the credit will expire on November 22, 2022.

What about the free 15 minutes for inviting a friend?

The referral code stays, but instead of minutes it will now be in credits. If you friend accepts the invitation and makes a first ride, you’ll get a bonus credit. The promo codes are also affected by the change, so instead of 15 minutes, you will receive their equivalent: 75 CZK.

How much will 1 minute cost now?

The cost of 1 minute remains as before: 5 CZK. However, with the prepaid packages you can make it cheaper. The bigger the package you buy, the bigger the bonus and thus the discount on rides. Just to give you an idea: the price of the minute for the packages is now 4.5 CZK, 4.4 CZK, 4 CZK and 3.67 CZK.

Will there be any changes regarding pauses?

A pause will now costs 2 CZK per minute for everyone. If you go for the prepaid packages again, the price of the pause will correspond to approximately 1.9 CZK, 1.76 CZK, 1.6 CZK and 1.47 CZK per minute, based on the selected package.

Will there be any change in reservations?

The reservation is now shortened to 10 minutes. However, you can book a scooter twice in a row. We made this change because the length of the break was being abused and many scooters were not available to others for long periods of time. In the future, we are planning the possibility of longer reservations with a small booking fee.

Do new packages expire?

Yes, packages will expire in 1 year from the date of purchase. You'll see the purchase date and expiration date in your profile.  

The complete new General Terms and Conditions, which will apply from 22 November 2021, can be found here, together with the price list:

GTC and price list

Sdílejte tento článek: