Na skútru i motorce středem pruhu: V pořádku

V městském provozu platí, že pokud jedeme na skútru či motorce, využíváme (a užíváme si) stejných výsad, které mají řidiči aut. (Neplatí tedy, že bychom měli jezdit pouze v pravém pruhu nebo při krajnici – to platí pouze pro malé motocykly, tedy jednostopá vozidla s obsahem motoru pod 50 ccm a jejich elektrické ekvivalenty bez nutnosti registrace). BeRider je ekvivalentem jednostopého vozidla do obsahu 125 ccm a můžete s ním tedy využívat celou šíři jízdního pruhu.

Na BeRideru můžete využívat celou šíři jízdního pruhu.

Pro řidiče skútru je vždy nejbezpečnější jet středem pruhu – budete tak pro ostatní nejlépe vidět. Pruh si ale neuzurpujte v případech, kdy maximální rychlost nedosahuje povolené rychlosti v daném úseku: Tam, kde platí „sedmdesátka“, nebo třeba při jízdě do kopce, kde může skútr zpomalit, přejeďte k pravé straně pruhu a nechte rychlejší předjet. Předejdete tak i případným konfliktům. Navíc máte možnost lépe a rychleji zareagovat, pokud by se stalo něco neočekávaného ze strany krajnice (otevřené dveře od zaparkovaného auta, atd.).

Skútr na silnici pro motorová vozidla: Více o provozu skútru BeRider na Jižní spojce a dalších pražských silnicích pro motorová vozidla si můžete přečíst v tomto článku.


Jízda po čáře a kličkování kolonou: Sporné body

Průjezdu středem kolony jsme se dotkli už v článku o nejčastějších přestupcích motorkářů. Zatímco třeba ve Francii je možnost průjezdu kolonou aut na skútru či motorce zákonem povolena, v České republice tak mohou činit pouze cyklisté (tzv. souběžný provoz, který zmiňujeme ještě dále v článku). Bohužel, pro motorkáře i skútraře toto „balancování na středové čáře“ není zákonem povoleno, ale když si ho vyložíme lišácky, tak vlastně ani zakázáno.  

Co k tomu říct má např. i zákon č. 361/2000 sbírky, kde pod § 17 zjistíme, že „řidič nesmí předjíždět, jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet.“ Možná namítnete, že policisté tento přestupek příliš neřeší (možná i proto, že ho zákon přesně nedefinuje). Projíždění středem kolony není ale ani tak otázkou toho, zda dostanete pokutu, nebo odejdete s „domluvou“. Je hlavně otázkou bezpečnosti. Do všech manévrů byste se měli pouštět až po zralé úvaze, ne zbrkle, a s velkou opatrností, respektem a předvídáním toho, co se může stát před vámi.

Předjíždět středem pomalu jedoucí kolonu doporučovat nemůžeme, protože skútr může být v mrtvém úhlu a nemusí být z auta vidět v případě, kdy se bude chtít vůz vyhnout třeba výmolu nebo jiné překážce. U stojící kolony musíte mít možnost vždy včas zastavit, pokud by se stalo něco nepředvídatelného - třeba otevření dveří u auta, které zrovna míjíte.

Jízda na skútru ve vyhrazených pruzích: Ano, ale…

Známe to všichni. Stojíme v koloně a vedle nás zeje prázdnotou vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, složky IZS, vozy taxi a cyklisty. Jeho použití je striktní – využít ho nemohou ani řidiči služeb jako Uber nebo klasické taxíky, které právě nepřevážejí pasažéra. Řidič, který tento pruh využije neoprávněně, se dopouští přestupku, který sice není bodovaný, ale může být docela drahý – pokuta se pohybuje v rozmezí 1500 – 2500 Kč.

Jsou ale dva případy, kdy do vyhrazeného pruhu vjet můžeme. Tím prvním je vjezd v době, vymezené dodatkovou tabulkou svislého dopravního značení, tedy „cedulí“ která říká, výhradní jízda neplatí např. mezi 10:00 až 14:00. Druhým případem je situace, kdy řidič potřebuje odbočit. Zákon nijak nestanovuje, kdy se v takovém případě do pruhu smíme připojit, nicméně předpokládejme, že to bude co nejblíže křižovatce, kde chceme odbočovat.

Předjíždění zprava: Nebezpečný přestupek  

Silniční zákon v § 17 říká, že „zprava je možno předjíždět vozidlo, které mění směr jízdy vlevo a není již pochybnosti o jeho směru jízdy. Připojovacím nebo odbočovacím pruhem je možno předjíždět vozidlo, které jede v průběžném jízdním pruhu.“ Předjíždění zprava v jiných případech (po krajnici, odstavným či parkovacím pruhem) je pokládáno za nebezpečný dopravní přestupek.  

Tuto situaci zmiňujeme proto, že víme, jak lákavé je občas využít k předjetí volné místo na vozovce. Pokud je tam navíc cyklopruh (červený se statusem cyklostezky), jde navíc opět o neoprávněnou jízdu ve vyhrazeném jízdním pruhu. „Předjíždět“ zde může pouze cyklista – v jeho případě jde o tzv. souběžnou jízdu, kterou zákon povoluje. Ale například na Magistrále, kde je více pruhů, můžete předjíždět i zprava.

Věděli jste, že za přestupek se pokládá i předjíždět zprava vozidlo, jehož řidič porušuje povinnost jet při pravém okraji vozovky? V takovém případě je namístě vyčkat a nikam se nehnat (a také situaci ohlásit na linku policie). Může jít o řidiče pod vlivem alkoholu, nebo o agresivní záměr.

Sdílejte tento článek: