Obecně můžeme říct, že BeRider skútry nesmí na dálnici a na silnici pro motorová vozidla mimo město. Na úsek dálnice nebo silnice pro motorová vozidla, který prochází městem, je to ale složitější. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon č. 361/2000 Sb.) v § 35 uvádí:


“Na dálnici je dovolen jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav, jejichž nejvyšší dovolená rychlost) není nižší než 80 km/h. V úseku dálnice procházejícím obcí je dovolen i provoz motorových vozidel a jízdních souprav pro veřejnou hromadnou dopravu, jejichž nejvyšší povolená rychlost) není nižší než 65 km/h. Mimo obslužná zařízení dálnice je ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích zakázán vstup na dálnici, chůze a jízda po dálnici.”

Pro silnice pro motorová vozidla platí to stejné. Skútry BeRider mají v technickém průkazu nejvyšší rychlost 70 km/h. Domníváme se, že citovaný zákon lze vykládat i ve prospěch skútrů, tedy že motorovým vozidlem v druhé větě se rozumí libovolné motorové vozidlo (tedy i skútr), nicméně dle výkladu Magistrátu hl.m. Prahy se výjimka vztahuje pouze pro vozidla veřejné hromadné dopravy a skútry na tyto silnice nemohou.

Proto vjezd na tyto komunikace nedoporučujeme.

BeRider: Blanka

Mezi silnice pro motorová vozidla patří v Praze tyto komunikace:

- Městský okruh v úseku Rybníčky - Krč - Braník - Smíchov - Břevnov - Troja (tzn včetně Jižní spojky a tunelu Blanka)

- Spořilovská spojka v úseku Chodovská - Chodov

- Radlická radiála v úseku Bucharova - Třebonice

- Štěrboholská spojka v úseku Rybníčky (součást Městského okruhu)

- Chodovská radiála v úseku Pankrác - Chodov

- Prosecká radiála v úseku Zenklova - Březiněves

- Vysočanská radiála v úseku Kbelská - Satalice


Kromě toho, že policisté vás můžou na těchto komunikacích pokutovat, rychlost i hustota dopravy v těchto místech je vysoká a pro elektrické skútry s reálnou provozní rychlostí do 66 km/h není vhodná. Užijte si naše skútry raději v ulicích Prahy, kde jsou ve svém živlu. A nezapomeňte, že skútr se musí vždy parkovat v BeRider zóně.


Sdílejte tento článek: