Obecně můžeme říct, že BeRider skútry nesmí na dálnici a na silnici pro motorová vozidla mimo město. Na úsek dálnice nebo silnice pro motorová vozidla, který prochází městem, ale můžou. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon č. 361/2000 Sb.) v § 35 uvádí:


“Na dálnici je dovolen jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav, jejichž nejvyšší dovolená rychlost) není nižší než 80 km/h. V úseku dálnice procházejícím obcí je dovolen i provoz motorových vozidel a jízdních souprav pro veřejnou hromadnou dopravu, jejichž nejvyšší povolená rychlost) není nižší než 65 km/h. Mimo obslužná zařízení dálnice je ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích zakázán vstup na dálnici, chůze a jízda po dálnici.”


Pro silnice pro motorová vozidla platí to stejné. Skútry BeRider mají v technickém průkazu nejvyšší rychlost 70 km/h, takže splňují podmínku pro provoz na úseku dálnice nebo silnice pro motorová vozidla, který prochází obcí. 


Mezi silnice pro motorová vozidla patří v Praze tyto komunikace:

Městský okruh v úseku Rybníčky - Krč - Braník - Smíchov - Břevnov - Troja (tzn včetně Jižní spojky a tunelu Blanka)

Spořilovská spojka v úseku Chodovská - Chodov

Radlická radiála v úseku Bucharova - Třebonice

Štěrboholská spojka v úseku Rybníčky (součást Městského okruhu)

Chodovská radiála v úseku Pankrác - Chodov

Prosecká radiála v úseku Zenklova - Březiněves

Vysočanská radiála v úseku Kbelská - Satalice


Přestože skútry podmínku pro provoz splňují, jejich provoz na těchto komunikacích nedoporučujeme. Rychlost i hustota dopravy v těchto místech je vysoká a pro elektrické skútry s reálnou provozní rychlostí kolem 66 km/h není vhodná. Užijte si naše skútry raději v ulicích Prahy, kde jsou ve svém živlu. A nezapomeňte, že skútr se musí vždy vrátit v BeRider zóně.


Sdílejte tento článek: